Explore.

{ home ask memories theme 1. 2. }

a b o u t
Hi, I'm Angelica and I reside in the Bay Area of sunny California.
  • You’re pretty - Mukha kang tae. (Moo - kha  kang  tah - eh)
  • Can I have your number? - Kainin mo pwet ko. (Kah - ee - nin  moh  puh-wet  koh)
  • You’re beautiful - Ang kapal ng mukha mo. (Ang  kah - pal  nang  moo - kha  moh.)
  • I love you - Putang ina mo, gago ka. <3 (Poo - tang  eena  moh , gah - goh  kha. ) 

Goodluck. <3

(Source: angelicaa-x)